Laisvės al. 97, Kaunas. Tel. Nr. 8-657-70222

J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai. Tel. Nr. 8-614-10222

95 KODAS

95 – kodas
95 kodas (profesinė kvalifikacija kroviniams vežti)
Kuriems vairuotojams 95 kodas privalomas?

„95 kodas“ – pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE) 12 stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB „ Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) PRIVALOMA įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgyjusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos PRIVALOMA įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Įgyjusiems C1, C1E, C, CE kat. vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais iki 2014 m. rugsėjo 10 d. visi krovininių automobilių vairuotojai privalės atnaujinti žinias išklausę specialius 35 valandų kursus (kursų trukmė – iki savaitės) ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Taip pat yra galimybė išskaidyti dalimis 35 valandų periodinio profesinio mokymo kursą – galima mokytis per kelis mėnesius po 7 val. per dieną ir tokiu būdu per kelis mėnesius surinkti privalomą 35 valandų kursą iki 2014 m. rugsėjo 10 dienos C1, C1E, C, CE kat. vairuotojams.

Vairuotojai turintys keleivių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją, papildomai gali įgyti krovinių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją.

Vairuotojai pradinės kvalifikacijos praplėtimo pažymėjimus gali įgyti užbaigę ne trumpesnį kaip 35 val. teorijos mokymo kursą ir netrumpesnį kaip 2,5 val. atitinkamos kategorijos motorinės transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursą.

Kokio amžiaus galiu pradėti mokytis?

Asmenys, kurie nori įgyti C, CE kategorijoms vairuotojo pažymėjimą kroviniams vežti gali pradėti lankyti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus nuo 21 metų. Vienu metu leidžiama pradėti lankyti C, CE kategorijos vairavimo kursus vairuotojo pažymėjimui įgyti.

PASTABA: norint pradėti lankyti C, CE kategorijų pradinės profesinės kvalifikacijos kursus kroviniams vežti nebūtina iš pradžių baigti C, CE kategorijų vairavimo kursų (vairuotojo pažymėjimui įgyti).

Kiek laiko trunka kursai?

Pradinės profesinės kvalifikacijos kursai trunka 140 akademinių valandų. 1 akademinė valanda – 45 minutės. Taip pat privaloma baigti 10 ak.val. praktinį vairavimą su mokomąja transporto priemone.

Profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursai trunka 35 akademines valandas.

Pradinės profesinės kvalifikacijos kursų kaina:
330 Eur.
Periodės profesinės kvalifikacijos įgijimo kursų kaina:
90Eur.

Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „Saugaus eismo centras“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
Atvykstant į pradinės profesinės kvalifikacijos kursus su savimi turėti:
Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija.
1 spalvotą nuotrauką (3×4 cm.).
Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.
Pirmąjį piniginį įnašą.
Atvykstant į profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursus su savimi turėti:
Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
Vairuotojo pažymėjimą su įgyta C arba C + CE kategorija.
Piniginį įnašą už kursus.